Posts Tagged ‘Eiropas Savienība’

Komisija vēršas Tiesā pret Latviju saistībā ar noteikumu, ka notāriem jābūt pilsoņiem

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties pret Latviju Eiropas Savienības Tiesā saistībā ar Notariāta likumā ietverto prasību, kas nosaka, ka Latvijā par notāriem var būt tikai Latvijas Republikas pilsoņi.

ES Tiesa jau 2011. gada maijā nolēma, ka šāda pilsonības prasība ir  pretrunā principam par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un ka uz notāru darbību  neattiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 51. pantā noteiktais izņēmums  saistībā ar valsts varas īstenošanu.

Savā 2011. gada 24. maija spriedumā Tiesa nolēma, ka notāri Beļģijā, Vācijā, Grieķijā, Francijā, Luksemburgā, Austrijā un Nīderlandē nepiedalās valsts varas īstenošanā. Saskaņā ar Tiesas spriedumu, jābūt tiešai un konkrētai saiknei starp  veiktajām darbībām un dalību valsts varas īstenošanā. Notāru profesionālajā darbībā šajās septiņās valstīs šī prasība nav izpildīta.

Komisija uzskata, ka notāru darbībai Latvijā nav raksturīgas pazīmes, kas  jebkādā veidā atšķirtos no Tiesas izvērtētajām pazīmēm iepriekš minētajās lietās  un kas viņu darbību tuvinātu valsts varas īstenošanai.

Komisija 2007. gada 23. oktobrī nosūtīja Latvijai argumentētu atzinumu.  Tomēr, tā kā pēc tam tika atzīts par lietderīgu sagaidīt tiesas spriedumu  iepriekš minētajās lietās, tobrīd nekādas turpmākas darbības netika veiktas un  papildu argumentēts atzinums tika nosūtīts 2012. gada 22. novembrī (skatīt MEMO/12/876).

Tā kā, sniedzot atbildes uz Komisijas argumentētajiem atzinumiem, Latvija  savu nostāju nemainīja, Komisija ir nolēmusi ar šo jautājumu vērsties Tiesā.

Sīkāka informācija par pārkāpuma procedūru: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_lv.htm

Avots: http://www.lvportals.lv/preses-relizes.php?id=260496

28. janvārī – Eiropas datu aizsardzības diena

28. janvārī  Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī ASV un Kanāda, nu jau astoto gadu atzīmē personas datu aizsardzības dienu. Tās mērķis ir sekmēt iedzīvotāju informētību par personas datu aizsardzību. Šajā dienā Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, plkst.14:00 Eiropas komisjas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas centrs rīko datu aizsardzības dienai veltītu diskusiju „Mani dati – kā tos pasargāt?”. Tajā piedalīsies arī Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti tiek lūgti reģistrēties līdz 24. janvārim, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 67085445.

Pasākuma programma: http://esmaja.lv/sites/default/files/digitalas_eras_pecpusdiena_28_01_2014.pdf

Avoti:

ES māja aicina uz semināru „Eiropas Savienība – informācijas meklēšanas ABC”

ES māja aicina ikvienu interesentu 18. janvārī pulksten 11:00  Aspazijas bulvārī 28 uz semināru „Eiropas Savienība – informācijas meklēšanas ABC”, kura laikā būs iespēja uzzināt par informācijas ieguves iespējām Eiropas Savienības datu bāzēs, kā arī ES mājas piedāvātajām iespējām un aktualitātēm 2014. gadā.

Semināra laikā būs iespējams vairāk uzzināt par:

  • ES datu bāzēm un tajā pieejamo informāciju (Europa.eu, EUR-Lex u.c.);
  • ES mājas piedāvātajām iespējām – konsultācijas un pieejamie izdales materiāli;
  • ES aktualitātēm – Latvijas prezidentūra ES Padomē, 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periods, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Pasākums tiek rīkots, atzīmējot Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas  notikumu – tautas līdzdalības akciju “Grāmatu draugu ķēde”.

Dalība semināra ir bez maksas, taču, tā kā vietu skaits ir ierobežots, visi interesenti tiek aicināti pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai  zvanot pa tālruni 67085445.

Eiropas Parlaments noraida ACTA

Eiropas Savienības Parlaments šodien noraidīja Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu (ACTA) 478 deputātiem nobalsojot “pret”, 39 – “par”, savukārt 165 atturoties. Iepriekš ACTA tika noraidīta Eiropas Parlamenta komitejās. Šī ir pirmā reize, kad Parlaments izmantoja Lisabonas līguma sniegtās pilnvaras noraidīt starptautisku tirdzniecības nolīgumu.

Izvērtējot to, vai dot Parlamenta piekrišanu nolīgumam, deputāti saskārās ar vēl nepieredzētu iedzīvotāju aktivitāti. Tūkstošiem iedzīvotāju protestēja dalībvalstu ielās, sūtītīja deputātiem e-pasta vēstules un zvanīja uz viņu birojiem, prasot noraidīt nolīgumu. Parlaments saņēma arī petīciju, ko parakstījuši 2,8 miljoni dažādu valstu iedzīvotāji, mudinot noraidīt nolīgumu.

Eiropas Parlamenta noraidījums, visticamāk, nozīmē to, ka ACTA galu. ACTA noraidījušas vai apstiprināšanu atlikušas arī citas valstis – Šveice, Meksika, Austrālija.

Tomēr ACTA noraidīšana Eiropas Parlamentā nebūt nenozīmē, ka netiks slēgti līdzīga veida nolīgumi.

ES tirdzniecības komisārs Karels de Guhts (Karel de Gucht) norādīja, ka pirātisma jautājuma risināšana turpināsies, vēstaBBC. «Šodienas EP balsojums pret ACTA nemaina faktu, ka Eiropas Komisija (EK) turpinās meklēt atbildes uz jautājumiem, kas radušies Eiropas sabiedrībā – vai ACTA apstiprināšana apdraudētu Eiropas pilsoņu pamattiesības. Cilvēki ir izteikuši šīs bažas, un viņiem ir tiesības rast atbildi,» viņš pauda, norādot uz Eiropas Tiesas līdzdalību ACTA novērtēšanā.

- Dienas Bizness

Piedalies pētījumā par Eiropas pilsoņa tiesībām

Eiropas komisija veic pēdījumu, lai noskaidrotu,  ar kādiem šķēršļiem Eiropas savienības (tātad – arī Latvijas) pilsoņiem ir nācies sastapties ceļojot, studējot, strādājot vai dzīvojot citā Eiropas Savienības valstī. Tāpat Komisiju interesē pilsoņu ierosinājumi par to, kā varētu likvidēt šķēršļus, ar kuriem, tie ir saskārušies strādājot vai studējot citā ES valstī.

Savu viedokli varat paust pilsoņu tiesību jautājumam veltītā apspriešanā (līdz 2012. gada 9. septembrim). Jūsu pieredzi un idejas izmantos, sagatavojot priekšlikumus nākamajam ziņojumam par pilsonību, kuru paredzēts publicēt 2013. gadā.

Eiropas Savienības pilsoņu tiesības

ES dalībvalstu pilsoņi ir arī ES pilsoņi. Papildus valsts nodrošinātajām privilēģijām jums vēl ir arī citas tiesības, par kurām ir vienojušās visas 27 dalībvalstis un kuras ir garantētas ES līgumos. Līdz ar to jums ir:

  • tiesības ceļot un dzīvot jebkurā ES dalībvalstī;
  • tiesības uz vienādu attieksmi (diskriminācija valstspiederības dēļ ES ir aizliegta);
  • tiesības piedalīties un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī jūs dzīvojat;
  • katram ES pilsonim, kurš ierodas kādā ārpussavienības valstī, kur viņa valstij nav vēstniecības vai konsulāta, ir tiesības uz jebkuras citas dalībvalsts konsulāro un diplomātisko aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsonim;
  • tiesības iesniegt petīciju Eiropas Parlamentā, ja saskaraties ar problēmām, un vērsties ar sūdzību pie Eiropas Ombuda;
  • tiesības kopā ar citiem ES pilsoņiem ierosināt pilsoņu iniciatīvu, proti, ierosināt jauna ES tiesību akta pieņemšanu.

Avots: http://ec.europa.eu/news/justice/120509_lv.htm